Anleitung für die TERMA Produktcode

Każdy produkt wyprodukowany przez Termę posiada swój unikalny kod handlowy. Składa się on z kodu produktu określającego rodzaj wyrobu, jego rozmiar i model oraz z kodu konfiguracji, w którym zdefiniowane są cechy szczególne takie jak kolor czy typ podłączenia.

Kod produktu znajduje się w tabelach technicznych produktów w katalogu, cenniku oraz na stronie www.termaheat.com, natomiast kod konfiguracji należy zdefiniować ręcznie. Poniższy poradnik pokazuje jak w prawidłowy sposób zapisać kod konfiguracji w zależności od wybranego rodzaju produktu. 

 

SKRÓCONY OPIS SYMBOLI

Wszystkie kody zaczynające się od „W” pochodzą od produktów wykonanych lub zmontowanych w Termie.

WG  — grzejnik wodny lub wodno-elektryczny zasilany z instalacji centralnego ogrzewania

WL — grzejnik elektryczny napełniony czynnikiem grzewczym z fabrycznie zainstalowaną grzałką

WO — grzejnik elektryczny, napełniony olejem bez grzałki

WS — grzejnik elektryczny suchy z przewodem grzewczym

WW — grzejnik elektryczny (z czynnikiem), z wbudowaną grzałką ONE

WZ — grzejnik wodno-elektryczny, z wbudowaną grzałką ONE, zasilany z instalacji centralnego ogrzewania

WR — akcesorium (np.: wieszak, reling, zestaw zaworów)

WE — grzałka elektryczna

T — towary (produkty zewnętrzne, zawory)

 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA C.O. (GRUPA PRODUKTOWA „WG”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

Symbol E na końcu kodu konfiguracji oznacza podkład epoksydowy (dodatkowa powłoka zwiększająca odporność korozyjną grzejnika). W przypadku zamówienia grzejnika bez powłoki epoksydowej, symbol ten należy pominąć.

Wzornik kolorów oraz podłączenia dostępne dla każdego modelu grzejnika można znaleźć na odpowiedniej podstronie www.termaheat.com

 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA CAMBER (GRUPA PRODUKTOWA „WG”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

Symbol 01 na końcu kodu konfiguracji oznacza zamówienie bez zestawu zaworów. W przypadku zamówienia grzejnika z zestawem zaworowym, symbol ten należy pominąć.

Wzornik kolorów oraz podłączenia dostępne dla grzejnika CAMBER można znaleźć tutaj.

 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA PLAIN TOWEL RAIL (GRUPA PRODUKTOWA „WG”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

W przypadku ramy w wersji malowanej, na końcu kodu należy podać 3-znakowy symbol koloru ramy. W sytuacji wyboru standardowej powłoki ramy jaką jest chrom, 3 ostatnie znaki oznaczające kolor należy pominąć. 

Wzornik kolorów oraz podłączenia dostępne dla grzejnika PLAIN TOWEL RAIL można znaleźć tutaj.

 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO Z CZYNNIKIEM GRZEWCZYM I GRZAŁKĄ MONTOWANĄ FABRYCZNIE (GRUPA PRODUKTOWA „WL”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

Oznaczenia koloru grzałki dotyczą:
*0 — tylko grzałek ONE                         
1–5 — pozostałych grzałek oprócz ONE i SIM

W przypadku grzejnika elektrycznego z grzałką SIM, ostatni znak kodu konfiguracji wskazuje kolor kabla grzałki:
1 – biały
4 – silver

Symbol E oznacza podkład epoksydowy (dodatkowa powłoka zwiększająca odporność korozyjną grzejnika). W przypadku zamówienia grzejnika bez powłoki epoksydowej, symbol ten należy zastąpić znakiem X.

Wzornik kolorów oraz podłączenia dostępne dla każdego modelu grzejnika można znaleźć na odpowiedniej podstronie www.termaheat.com

 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA C.O. Z WBUDOWANĄ FABRYCZNIE GRZAŁKĄ ONE (GRUPA PRODUKTOWA „WZ”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

Symbol E na końcu kodu konfiguracji oznacza podkład epoksydowy (dodatkowa powłoka zwiększająca odporność korozyjną grzejnika). W przypadku zamówienia grzejnika bez powłoki epoksydowej, symbol ten należy pominąć.

Wzornik kolorów oraz podłączenia dostępne dla każdego modelu grzejnika można znaleźć na odpowiedniej podstronie www.termaheat.com

 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO Z WBUDOWANĄ FABRYCZNIE GRZAŁKĄ ONE (GRUPA PRODUKTOWA „WW”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

Symbol E na końcu kodu konfiguracji oznacza podkład epoksydowy (dodatkowa powłoka zwiększająca odporność korozyjną grzejnika). W przypadku zamówienia grzejnika bez powłoki epoksydowej, symbol ten należy pominąć.

Wzornik kolorów oraz podłączenia dostępne dla każdego modelu grzejnika można znaleźć na odpowiedniej podstronie www.termaheat.com

 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO Z PRZEWODEM GRZEWCZYM (GRUPA PRODUKTOWA „WS”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

Symbol E na końcu kodu konfiguracji oznacza podkład epoksydowy (dodatkowa powłoka zwiększająca odporność korozyjną grzejnika). W przypadku zamówienia grzejnika bez powłoki epoksydowej, symbol ten należy pominąć.

Wzornik kolorów oraz podłączenia dostępne dla każdego modelu grzejnika można znaleźć na odpowiedniej podstronie www.termaheat.com

 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO ZALANEGO OLEJEM, BEZ ZAMONTOWANEJ GRZAŁKI (GRUPA PRODUKTOWA „WO”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

Symbol E na końcu kodu konfiguracji oznacza podkład epoksydowy (dodatkowa powłoka zwiększająca odporność korozyjną grzejnika). W przypadku zamówienia grzejnika bez powłoki epoksydowej, symbol ten należy pominąć.

Wzornik kolorów oraz podłączenia dostępne dla każdego modelu grzejnika można znaleźć na odpowiedniej podstronie www.termaheat.com

 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI AKCESORIÓW ORAZ MASKOWNICY GRZEJNIKÓW MICHELLE, IRON, CASE SLIM Z OBUDOWĄ METAL I LUSTRO (GRUPA PRODUKTOWA "WR")

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

Symbol E na końcu kodu konfiguracji oznacza podkład epoksydowy (dodatkowa powłoka zwiększająca odporność korozyjną grzejnika). W przypadku zamówienia grzejnika bez powłoki epoksydowej, symbol ten należy pominąć.

Wzornik kolorów dla poszczególnych akcesoriów można znaleźć na odpowiedniej podstronie www.termaheat.com

BUDOWA KODU KONFIGURACJI MASKOWNICY GRZEJNIKA CASE SLIM ZE SZKŁEM LUB GRAFIKĄ (GRUPA PRODUKTOWA "WR")

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

Symbol E na końcu kodu konfiguracji oznacza podkład epoksydowy (dodatkowa powłoka zwiększająca odporność korozyjną grzejnika). W przypadku zamówienia grzejnika bez powłoki epoksydowej, symbol ten należy pominąć.

Wzornik kolorów dla wykończeń grzejnika Case SLim można znaleźć tutaj. 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZAŁEK ELEKTRYCZNYCH (GRUPA PRODUKTOWA "WE")

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

* dotyczy grzałek SIM.

Wybór modeli grzałek oferowanych przez Termę dostępny jest tutaj.